VOORWAARDEN

Huisregels wellness  

Het wellness complex is volledig rookvrij. 
Eigen dranken en eten zijn niet toegelaten. 
Kinderen dienen steeds onder toezicht van een volwassene te blijven 
Huisdieren worden niet toegelaten. 
Voor het in gebruik nemen van het wellness complex dient u eerst een douche te nemen. Ook na elk bezoek aan de sauna, de infrarood,   stoomcabine. U dient eerst een douche te nemen voor u in de spa of het zwembad gaat. 
Indien u niet komt opdagen (no-show) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht. 
Bij het laattijdig verlaten van het privégedeelte, rekenen wij 10 euro per kwartier per persoon aan. 
Aquabello kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het saunacomplex en zal dus ook nooit in gebreke kunnen worden gesteld. Aquabello zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen. 
Annulaties dienen minimum 72 uur op voorhand te gebeuren. 
Badslippers zijn verplicht en kunnen ter plaatse worden aangekocht bij aankomst. 
Aquabello heeft het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook. 
Verplicht gebruik van handdoeken in de sauna en infrarood. 
Het is verboden te duiken in het zwembad. 
Het is niet toegestaan producten toe te voegen in het zwembad, de spa of de sauna. 
Wanneer schade aangebracht wordt aan de door u gehuurde ruimte, bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden en wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze reden, zal er een schadevergoeding van 800,00 euro per dag per unit moeten betaald worden.  
Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen Aquabello en onze klanten is de rechtbank van Kortrijk bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen. 
Iedereen die een reservatie maakt bij Aquabello verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels. 
 

Huisregels B & B  

Bij annulering tot 30 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.  
Bij annulering tot 4 dagen vóór de aankomstdatum wordt 50% van het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.  
Bij annulering tot 2 dagen vóór de aankomstdatum wordt 75% van het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.  
Bij annulering daarna of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.  
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. 
Voor kinderen tot 2 jaar oud wordt geen toeslag in rekening gebracht wanneer er gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige bedden. 
Bij een verblijf van één kind tot 2 jaar oud geldt een toeslag van 30 euro per persoon per nacht wanneer er gebruik gemaakt wordt van een babybedje. 
Er kan 1 extra 1 persoonsbed in de kamer geplaatst worden.  
Maximum aantal babybedjes in een kamer: 2. 
Wifi is beschikbaar in het gehele hotel. Deze service is gratis. 
Privé parkeren is gratis. U kunt parkeren bij het hotel. Reserveren is niet noodzakelijk. 
Huisdieren zijn op verzoek toegestaan. Er zijn extra kosten aan verbonden. 
Iedereen die een reservatie maakt bij Aquabello verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels. 
 

Algemene voorwaarden Aquabello voor verkoop op afstand 
1. Contactgegevens van Aquabello 
Aquabello Oude Diksmuidsestraat 22 b BE 8800 Roeselare BTW-nummer: BE 0864.927.818 
Hierna “Aquabello” genoemd. 
2. Inhoud en kader van de overeenkomst 
§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Aquabello en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Aquabello. via de website http://www.aquabello.be, gerelateerde websites waar produkten en diensten van Aquabello (zoals bv http://www.reserveernu.be/) gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van produkten en/of het reserveren van diensten. 
§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten. 
§3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website http://www.aquabello.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen. 
§4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail. 
Aquabello assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request. 
3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst 
§1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop te plaatsen. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt  
§2 De produkten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op http://www.aquabello.be, om de Klant een correcte beoordeling van het produkt of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het produkt die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Aquabello hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop. 
§3 Prijzen weergegeven op de website http://www.aquabello.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Aquabello niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 
§4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsummeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden. 
4. Bedenktijd en herroepingsrecht 
§1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor nietberoepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen 
§2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien: 
- Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd. 
- Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben. 
- Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden 
- Goederen te snel kunnen bederven of verouderen 
In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Aquabello, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen: 
- De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik. 
- De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht 
- De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden. 
- De geleverde goederen bevatten voedselwaren 
- De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand. 
§3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Aquabello, Oude Diksmuidsestraat 22 b, BE – 8800 Roeselare of via info@aquabello.be. 
5. Voorschot en annulatieregels 
§1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annulatieregels van toepassing. 
§2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant. 
§3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Aquabello het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken. 
§4 In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft Aquabello het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop. 
§5 In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft Aquabello het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant. 
§6 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant 
§7 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast: 
Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd: 
- Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volldige voorschot terug 
- Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug 
- Indien de Klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering adhv deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.  
In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd: 
- Indien de Klant minder dan 24u voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een administratiekost van € 50 per persoon aangerekend. Ook in geval de Klant met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging wordt dit als een laattijdige annulatie beschouwt en zal deze administratiekost per ontbrekende persoon worden aangerekend. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering adhv deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd. 
§8 De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen. 
§9 Annulaties kunnen enkel via het reseveringsysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Aquabello per email bevestigd is. 
§10 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Aquabello onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen. 
§11 Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen, er wordt dan wel een administratieve kost aangerekend van € 20 ongeacht het bedrag . Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd. 
6. Bevestigingen en herinneringen 
§1 Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig email-adres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per SMS. 
§2 Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren dan de diensten krijgt de Klant een herinnering per email en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen. 
§3 De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt. 
§4 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email en/of SMS kan owv technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Aquabello contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen. 
7. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid 
§1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. 
§2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd. 
§3 De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Aquabello aansprakelijk gesteld worden. 
Aquabello assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request. 

 Bij het laattijdig aankomen wordt er aangerekend zoals het uur van reservatie.